Lichelle Gorter over etalagebenen

Lichelle Gorter over etalagebenen

 

Etalagebenen zijn pijnlijk en beperken uw mobiliteit. Vaatchirurgen kiezen tegenwoordig liever voor een behandeling door de fysiotherapeut dan een operatie. Het is namelijk gebleken dat fysiotherapie effectiever is dan een chirurgische behandeling. Een fysiotherapeut kan helpen de klachten te verminderen en erger te voorkomen.

Naast de studie Algemene Fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd in perifeer arterieel vaatlijden, waar etalagebenen ook toe behoren. Etalagebenen ontstaan doordat vaten nauwer zijn geworden. Typische symptomen zijn: kramp en/of pijn in het been en/of de voet, koude voeten en kleurverandering van het been. Opvallend is ook dat mensen met etalagebenen steeds kortere afstanden gaan lopen. Daarnaast kan het voorkomen dat men wondjes op het been heeft die men soms niet eens voelt. Bij trombose doen zich soortgelijke symptomen voor, maar een belangrijk verschil is bij trombose de symptomen acuut optreden.

Voorkom erger

Artsen gebruiken de Fontaine classificatie om de ernst van de aandoening aan te duiden. In het eerste stadium heeft u vaatvernauwing maar nog geen typische klachten. In het tweede stadium heeft u last van etalagebenen en pijn wanneer u loopt. In het derde stadium heeft u ook pijn als u niet beweegt. In het vierde en laatste stadium vertoont de voet wonden die niet genezen of afstervend weefsel (necrose). Er bestaat dan gevaar dat er geamputeerd moet worden.
Om een hoger stadium te voorkomen, is het belangrijk dat uw lichaam nieuwe vaten gaat aanmaken. En daar kan de fysiotherapeut bij helpen.

Behandeling

Door de vernauwde vaten stroomt er minder of geen bloed naar de benen. Dat leidt tot een zuurstoftekort en daardoor ontstaan de klachten. Daarom is het belangrijk dat uw lichaam nieuwe vaten aanmaakt. Meer beweging zorgt voor de aanmaak van deze nieuwe vaten. Hierdoor zullen de klachten minder worden en soms zelfs verdwijnen. En zoals gezegd, voorkomt u dat de klachten erger worden.
Maar beweging is natuurlijk erg moeilijk omdat lopen u pijn geeft.  De fysiotherapeut helpt u door deze pijnbarrière heen te lopen. Jezelf pijn doen is moeilijk, maar wanneer u daarbij mentale steun ontvangt, is het makkelijker. De fysiotherapeut helpt u ook met het stellen van doelen, waardoor u motivatie krijgt om de pijnbarrière te doorbreken. Stel u kunt nog maar 100 meter afleggen, maar wanneer dat 200 meter zou zijn, kunt u weer zelfstandig naar het toilet. Een dergelijk doel helpt u enorm om samen met de fysiotherapeut vooruitgang te boeken.

Daarnaast kan een fysiotherapeut advies geven op het gebied van leefstijl wat meehelpt de klachten te verminderen. Indien nodig, kunnen wij u doorverwijzen naar een diëtiste, podoloog of een iemand die helpt te stoppen met roken.

Doorverwijzing niet noodzakelijk
Vaak behandelen we mensen die door de vaatchirurg zijn doorverwezen. Door mijn contact met de vaatchirurg, weet ik welke facetten meespelen en waar we specifiek naar moeten kijken. Een verwijzing van een arts is echter niet noodzakelijk!