COPD

Wat is COPD?

COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, een chronisch obstructieve longziekte (er is dus sprake van een aanhoudende vernauwing in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Er is sprake van chronische bronchitis indien een continue obstructie van de bronchiën en een chronische productieve hoest gedurende minimaal drie maanden in twee opeenvolgende jaren aanwezig is. Bij deze diagnose dienen andere oorzaken van chronische hoest te worden uitgesloten. Men spreekt van longemfyseem bij een toegenomen longvolume, gepaard gaande met destructie van de longblaasjes. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchus obstructie centraal. Veel voorkomende symptomen zijn dyspneu (benauwdheid) met hoesten, ‘wheezing’ (piepen), het opgeven van sputum en recidiverende luchtweginfecties.

Oorzaken van COPD

Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken. Chronisch betekent dat het blijvend is. het kan bijvoorbeeld komen door een erfelijke ziekte of moeilijk te behandelen astma. De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Meestal is roken de oorzaak. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Daardoor kunnen longziekten zich gemakkelijker ontwikkelen. COPD door de gevolgen van astma

COPD kan oorzaken hebben zoals:

  • astma, longontsteking en andere longziekten
  • erfelijke factoren
  • schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen
  • luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof

Gevolgen van COPD

COPD is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en langzaam aan steeds erger wordt. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderde inspanningstolerantie. De conditie van de patiënt gaat achteruit en de verhouding tussen belasting en belastbaarheid gaat achteruit. Hierdoor ontstaat dikwijls een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden. Daardoor verslechtert de conditie nog verder. Door het vermijden van beweging komen mensen in een sociaal isolement wat weer kan leiden tot neerslachtigheid en een versterking van de inactiviteit. Onderzoek heeft aangetoond dat met name spierzwakte, zowel van de ademhalingsspieren als van de perifere skeletspieren, in belangrijke mate bijdraagt aan beperkingen en handicaps van COPD-patiënten.

De lichamelijke inspanning die COPD-patiënten moeten leveren, vraagt meer energie. Omdat eten, als gevolg van ademhalingsproblemen, moeizaam is, raken COPD-patiënten gemakkelijk ondervoed. Hierdoor kunnen patiënten in een neerwaartse spiraal raken, waardoor hun conditie steeds verder achteruit gaat! Voedingstherapie, in combinatie met bewegingstherapie, helpt de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken.

Wat doet de fysiotherapeut met COPD?

De fysiotherapeut zal u begeleiden middels een revalidatieprogramma. Het doel van de revalidatie is het verminderen/opheffen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen en hierdoor het verbeteren van de kwaliteit van leven. De KNGF-richtlijn COPD onderscheidt vier behandeldoelen:

  • bevordering van de mucusklaring
  • verbetering van het inspanningsvermogen
  • vermindering van dyspneu
  • bevordering van therapietrouw

Uw fysiotherapeut in Enschede en Glanerbrug

COPD
Bij Fysiotherapie Glanerbrug kunt u zowel met als zonder verwijzing van de arts worden geholpen. Wij hebben onze jarenlange ervaring en tal van specialisaties, waaronder COPD. Daarom kunt u bij ons terecht voor allerlei uiteenlopende klachten en aandoeningen. Ons team van specialisten vindt u hier.