Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie GlanerbrugEen kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen en hun bewegend functioneren. Meer dan bij volwassenen heeft een kinderfysiotherapeut voortdurend te maken met verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt tijdens de behandeling een grote rol.  Als u op zoek bent naar een betrouwbare kinderfysiotherapie in Glanerbrug, dan kunt u bij ons terecht.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan en overlegt waar nodig met de ouders, leerkracht, logopedist en ergotherapeut. Bij veel kinderen verloopt de ontwikkeling vanzelf. Ze leren spelenderwijs en door veel te bewegen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Echter gaat dit niet bij alle kinderen even gemakkelijk. Door een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat, of door een tekort aan motorische ervaring, kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Hierdoor ervaren sommige kinderen ontwikkeling gerelateerde problematiek en kunnen ze, naast lichamelijke problemen, ook problemen krijgen op het sociaal-emotionele vlak. De kinderfysiotherapeut helpt deze kinderen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Naarmate kinderen ouder worden, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Kinderfysio vraagt om een andere benaderingswijze dan fysiotherapie bij volwassenen. Zo zijn de ouders nauw betrokken bij het proces, zodat ook zij hun kind kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Voorbeelden van indicaties bij de baby / peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (i.p.v. kruipen)
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Houdingsproblemen
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie

Rugbehandeling Fysiotherapeut

Behandelingswijze kinderfysio

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft ook voorlichting en advies. Tijdens de behandeling richt hij zich op de stimulatie van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind. Tijdens de therapie leren kinderen op speelse wijze en met kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden te verbeteren. De behandeling mag eventueel ook thuis plaatsvinden. Dit gebeurt voornamelijk bij baby’s van 0 tot 2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouders ten behoeve van de indicatiestelling, zijn vaak meerdere afspraken nodig. Door de vaak specifieke problematiek duurt een behandelingsperiode bij een kind meestal ook langer dan de lokale problematiek die een algemene fysiotherapeut in zijn praktijk tegenkomt.

Vergoeding kinderfysiotherapie

Een kind wordt door de huisarts of specialist verwezen naar een kinderfysiotherapeut maar kan er sinds januari 2006 ook zonder verwijzing terecht. Vanuit de basisverzekering worden er in de eerste lijn 18 behandelingen vergoed, mits deze worden gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

Uw kinderfysio specialist in Enschede en Glanerbrug

Voor kinderfysiotherapie in Enschede en Glanerbrug bent u bij ons aan het goede adres. Bij Fysiotherapie Glanerbrug kunt u zowel met, als zonder verwijzing van de arts worden geholpen. Wij hebben jarenlange ervaring en tal van specialisaties. Daarom kunt u bij ons terecht voor allerlei uiteenlopende klachten en aandoeningen. Ons team van specialisten vindt u hier.