Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is specialist op het gebied van bewegen. Hij helpt patiënten die in het dagelijks leven worden belemmerd door bewegingsbeperkingen. Van jong tot oud en van klein tot groot, de algemene fysiotherapeut is er voor iedereen. Naast algemene fysiotherapeuten hebben wij diverse specialisten in huis.

Hoe belangrijk is de kwaliteit van fysiotherapie?

Fysiotherapueut in actieKwaliteit in de zorg is erg belangrijk. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag alleen gebruikt worden wanneer iemand aan alle eisen voldaan heeft. Zo moet de fysiotherapeut de officiële studie fysiotherapie hebben afgerond en ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Pas dan mag hij officieel patiënten behandelen. Wanneer een fysiotherapeut volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) werkt en aan alle kwaliteitseisen voldoet, mag hij zichzelf registerfysiotherapeut noemen. Vanuit het KNGF wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie continu te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

De algemene fysiotherapeut

In Nederland kennen we momenteel circa 20.000 fysiotherapeuten. Verdeeld over zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en de bedrijfsvloer behandelen zij dagelijks allerlei patiënten met uiteenlopende klachten.

De fysiotherapeut helpt u bij het bevorderen van uw gezondheid. Hij behandelt patiënten individueel of in groepsvorm, vaak na verwijzing van een arts. De reden dat u fysiotherapie nodig heeft, kan heel divers zijn. Zo kan de fysio u helpen bij het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Daarnaast ondersteunt hij patiënten die met een beperking moeten leven en helpt hij ze om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De fysiotherapeut is specialist op het gebied van ons bewegingsapparaat en zorgt er onder andere door middel van oefen- en massagetherapie voor dat klachten verdwijnen. Verder speelt de fysiotherapeut ook een centrale rol in het voorkomen van ziekten en klachten. Preventieve gezondheidszorg wordt steeds belangrijker en is een onderwerp waar de laatste jaren veel aandacht naar uit gaat.

Balie Fysiotherapie GlanerbrugUw specialist in Enschede en Glanerbrug

Bij Fysiotherapie Glanerbrug kunt u zowel met als zonder verwijzing van de arts worden geholpen. Wij hebben jarenlange ervaring en tal van specialisaties. Daarom kunt u bij ons terecht voor allerlei uiteenlopende klachten en aandoeningen. Ons team van specialisten vindt u hier.

Rugbehandeling Fysiotherapeut

Bij fysiotherapiepraktijk Glanerbrug hebben ze diverse specialisten in huis om de volgende fysieke klachten goed te kunnen handelen:
 • Zowel hoge- als lage rugklachten
 • Revalideren na een operatie
 • Diverse nekklachten
 • Schouderklachten of frozen shoulder
 • Gespannen spieren en stress klachten
 • Gewrichtspijn
 • Peesontstekingen
 • Spit klachten
 • COPD en kortademigheid
 • Heupklachten
 • (Sport) blessures
 • Bekkenbodem klachten
 • Reumatische klachten
 • Parkinson klachten
 • Ouderdomsklachten
 • Diverse voet- en nagelproblemen

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Bron: Rijksoverheid

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Bron: Rijksoverheid

Bij de meeste zorgverzekeraars zitten een beperkt aantal fysiotherapiebehandelingen in het basispakket. Dit hangt ook af van uw leeftijd en de reden waarom u een fysiotherapie behandeling wilt. Vaak zitten er 9 standaard behandelingen in uw zorgverzekeringspakket.

Fysiotherapie is in principe voor iedereen geschikt en toegankelijk. U hoeft geen verwijzing van de arts te hebben. Sinds 1 januari 2006 heeft de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) zijn intrede in de fysiotherapie gedaan. U leest hier wat dit betekent
Fysiotherapie valt deels onder de basisverzekering. Dit is afhankelijk van uw klacht en de zorgverzekeraar. Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. Daarvoor heeft u een aanvullende verzekering nodig.